СПОЖИВАЧАМ
АКЦІОНЕРАМ
ТОВАРИСТВО© 2004-2019 Житомиробленерго   
  Прийом показів електролічильників у цілодобовому режимі станом на дату передачі до 01 числа та станом на 01 число з 01 по 04 число наступного за звітним місяця. Для запобігання автоматичних донарахувань споживання рекомендуємо передавати покази в період з 01 по 04 число наступного за звітним місяця.

Новини / 16.09.2016

До уваги юридичних споживачів

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» повідомляє, що правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці визначаються Законом України «Про електроенергетику». Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії.

Взаємовідносини між споживачами та ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» базуються на законодавстві України про електроенергетику, Правил користування електричною енергією (далі-ПКЕЕ) та договору про постачання електроенергії (далі-Договір).

Невід’ємною умовою договору є договірні величини споживання електричної енергії у відповідний розрахунковий період.

Обсяги постачання електричної енергії Споживачу та їх узгодження.

Відповідно до вимог розділу 4 ПКЕЕ та умов Договору, для визначення договірних величин споживання електричної енергії, споживач повинен надати ПАТ «ЕК» Житомиробленерго» відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік не пізніше 1 листопада поточного року.

Відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії необхідно надавати для кожної площадки вимірювання з помісячним або поквартальним розподілом.

Звертаємо Вашу увагу, що у разі відхилення заявлених обсягів споживання електричної енергії від фактичного споживання електричної енергії за минулий рік більш ніж на 15%, в заяві споживача повинні міститися обґрунтування обсягів очікуваного споживання електричної енергії (п.4.2. ПКЕЕ).

Узгоджені з ПАТ «ЕК»Житомиробленерго» обсяги очікуваного споживання електричної енергії оформляються на наступний рік додатком до договору як договірні величини.

Максимально можливе споживання електричної енергії відповідно до умов Договору розраховується за формулою:

 

WPmax = Pдог*hроб ,

де

WPmax – максимально можливе споживання електричної енергії за місяць, кВт*год.;

Pдог – дозволена до використання потужність, кВт;

hроб – години роботи споживача за місяць, год.

У разі ненадання споживачем заявлених обсягів споживання електричної енергії на наступний рік у встановлений термін, розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік установлюється ПАТ «ЕК» Житомиробленерго» за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року (п.4.2. ПКЕЕ).

 

Коригування договірної величини споживання електричної енергії

Відповідно до умов Договору та ПКЕЕ споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії. Існує ряд умов, які в разі їх дотримання, роблять пріоритетними пропозиції споживача щодо коригування договірних величин споживання. Згідно п. 4.4 ПКЕЕ такими умовами є:

  • виконання умов договору про постачання електричної енергії в частині оплати коштів за спожиту електроенергію, в тому числі своєчасної та повної сплати планового платежу;
  • попередньої оплати додатково заявлених обсягів споживання;
  • надання заяви про коригування договірної величини споживання електричної енергії не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення розрахункового періоду;
  • обсяг очікуваного на розрахунковий період споживання електричної енергії не повинен перевищувати гранично допустиме споживання електричної енергії згідно умов Договору, визначене як добуток дозволеної до використання потужності та кількості годин роботи в місяць.

Відповідальність за перевищення договірних величин споживання електричної енергії

Частиною шостою статті 26 Закону України «Про електроенергетику» встановлено, що споживачі (крім населення та навчальних закладів) у випадку споживання електроенергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

Слід зазначити, що для своєчасного коригування договірних величин споживання електричної енергії, споживачу необхідно звертатись з відповідною заявою до ПАТ «ЕК» Житомиробленерго» протягом розрахункового періоду, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до його закінчення. При цьому повинна бути відсутня заборгованість, здійснена оплата заявлених обсягів електричної енергії на розрахунковий період та  оплата додаткового обсягу.