СПОЖИВАЧАМ
АКЦІОНЕРАМ
ТОВАРИСТВО

© 2004-2020 Житомиробленерго

   
 

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СПОЖИВАЧА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
З РОЗПОДІЛУ (ПЕРЕДАЧІ) ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Взаємовідносини сторін на роздрібному ринку електричної енергії регулюються діючим в Україні законодавством, зокрема, вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 (далі – ПРРЕЕ).

Не допускається розподіл (передача) електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з таким споживачем.

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за ініціативою споживача або оператора системи, як правило, укладається шляхом приєднання споживача за заявою-приєднання до розробленого оператором системи розподілу договору:

  • Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  

З питань укладення договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії юридичним особам потрібно звертатися до територіально розташованих районів електричних мереж АТ «Житомиробленерго».

Для укладення Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії заявник, у разі нового приєднання, зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки, має надати АТ «Житомиробленерго» такі документи:

1) заяву-приєднання до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

2) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

3) копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача);

4) копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

5) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);

6) заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії до кінця поточного року з розбивкою по місяцям;

Примітка: У разі укладення за двома та більше об'єктами одного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії заявник подає документи, передбачені підпунктами 3, 5 та 6, за кожним із об'єктів.

Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.
У редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 року № 312 (набрала чинності 19.04.2018 року)

Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.
Додатки до договору: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
У редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.07.2019 року № 1525(набрала чинності 27.07.2019 року)

Редакція Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, розробленого у відповідності до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 року № 312 (чинна від 19.04.2018 року).
Додатки до договору: №1, №2, №3, №4, №5, №6.
Додаткова угода до Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії. Додатки до договору: №1, №2, №3, №4, №5, №6
У редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.07.2019 року № 1525 ( чинна від 27.07.2019 року).

Зразок договору про спільне використання технологічних електричних мереж.

Переглянути:
Реєстр електропостачальників, які отримали доступ до електричних мереж території провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії АТ "Житомиробленерго"