СПОЖИВАЧАМ
АКЦІОНЕРАМ
ТОВАРИСТВО© 2004-2020 Житомиробленерго

   
 

Умови використання сайту

АТ «Житомиробленерго» (Товариство) надає Вам доступ до цього Інтернет-Сайту («Сайт») і певні послуги, інтерфейси й функціональні можливості, що доступні на цьому Сайті або через нього («Послуги»), за умови Вашої згоди дотримувати наведені нижче умови і положення. Використання Вами Сайту або користування його Послугами означає вашу згоду з умовами й положеннями цього Офіційного повідомлення. Час від часу Товариство може міняти умови й положення Офіційного повідомлення. Відвідуючи цей Сайт, Ви погоджуєтеся з тим, що умови й положення Офіційного повідомлення, що діють на момент доступу, є для Вас обов'язковими, тому Вам належить переглядати їх щораз при повторному відвідуванні Сайту.

Відсутність гарантій

Цей Сайт і Послуги надаються «як є», без будь-яких прямо виражених або тих, що маються на увазі гарантій, у максимально припустимому законом обсязі. Товариство відмовляється від всіх прямих або тих, що маються на увазі гарантій, включаючи без обмеження ті, що маються на увазі гарантії придатності до продажу, відповідності певної мети використання й дотримання прав. Товариство не дає завірень або гарантій у тім, що функціональні можливості або послуги цього Сайту будуть надаватися безперебійно, без помилок, що недоліки будуть виправлені або що цей Сайт або сервер, що підтримує доступ до зазначеного Сайту, не містять вірусів або інших небезпечних елементів. Товариство не робить ніяких заяв або завірень відносно використання контента Сайту або послуг з погляду їхньої вірогідності, точності, достатності, корисності, своєчасності, надійності й т.д. Деякі юрисдикції не допускають виключення тих, що маються на увазі гарантій, так що наведені вище обмеження й виключення можуть бути не застосовні до Вас.

Обмеження відповідальності

Товариство не несе відповідальності перед Вами або будь-якою іншою стороною за фактичні, штрафні, прямі або непрямі збитки в результаті використання або неможливості використання Сайту, Послуг або контента цього Сайту або через роботу Сайту, Послуг або продуктів, описаних на Сайті, навіть якщо Товариство було проінформовано про можливість таких збитків. Застосовне законодавство може не дозволяти обмеження або виключення відповідальності або випадкових або непрямих збитків, так що наведені вище обмеження й виключення можуть бути не застосовні до Вас. Якщо ви незадоволені будь-яким елементом Сайту або Послуг або будь-якими із викладених умов, єдиний і винятковий засіб захисту Ваших прав полягає в тім, щоб припинити використання Сайту й Послуг.

Заяви відносно майбутнього

Всі заяви, крім фактичних заяв щодо минулих періодів, розміщені на даному сайті, є заявами щодо майбутніх результатів. Такі заяви щодо майбутніх результатів включають, крім іншого:

 • заяви про плани, завдання й цілях Товариства, у тому числі відносно продукції або послуг;
 • заяви про майбутні результати діяльності;
 • виклад підстав для таких заяв.

Заяви щодо майбутніх результатів також можуть включати відомості про прогнозований або очікуваний дохід, прибуток (збиток), чистий прибуток (збиток) відносно акцій, дивідендів, структурі капіталу й інших фінансових питань або коефіцієнтах. Такі слова, як "вважає", "припускає", "очікує", "розраховує", "має намір" і "планує", і інші схожі терміни використовуються для позначення заяв щодо майбутніх результатів, але не служать винятковим засобом їхнього позначення. За своїм характером заяви щодо майбутніх результатів сполучені з ризиками й невизначеністю як загального, так і конкретного характеру. Існує ризик того, що припущення, прогнози, плани й інші заяви щодо майбутніх результатів не будуть відповідати дійсності. Варто мати на увазі, що через вплив ряду важливих факторів фактичні результати можуть істотно відрізнятися від планів, завдань, очікувань, розрахунків і намірів, викладених у заявах щодо майбутніх результатів. До таких факторів ставляться наступні:

 • інфляція, коливання процентних ставок і курсів валют;
 • ціна на електричну енергію та енергоносії;
 • наслідки застосування державної політики в Україні або зміни в ній;
 • вплив конкуренції на географічних територіях і в сферах нашої діяльності;
 • наслідки внесення змін у закони, нормативні акти, стандарти або процедури оподатковування й бухгалтерського обліку;
 • можливості Товариства по збільшенню співвідношення частки її продукції на ринку стосовно інших учасників ринку, контролю за витратами;
 • угоди по придбанню й відчуженню активів;
 • технологічні зміни;
 • погодні умови;
 • успішність керування ризиками виникнення зазначених факторів.

Даний перелік факторів не є вичерпним. Приймаючи рішення на основі заяв щодо майбутніх результатів, вам належить враховувати вищевказані фактори та інші невизначеності й події, особливо у світлі політичних, економічних, соціальних і правових умов, у яких Товариство здійснює свою діяльність. Заяви щодо майбутніх результатів актуальні тільки на дату, у яку вони зроблені, Товариство не приймає на себе зобов'язання по відновленню або внесенню змін у кожну із зазначених заяв, будь те на підставі нових відомостей, майбутніх подій або на іншій підставі. Товариство не робить ніяких заяв, не дає ніяких гарантій і оцінок щодо того, що результати, описані в заявах щодо майбутніх результатів, будуть досягнуті. Зазначені заяви щодо майбутніх результатів відбивають у кожному випадку один із численних можливих сценаріїв і не повинні розглядатися в якості найбільш імовірного або стандартного сценарію.

Володіння авторськими правами на Сайт

Сайт містить матеріали, такі як текст, фотографії й інші зображення, звук, відео, дані, програмне забезпечення, графіку й логотипи, захищені авторським правом і/або іншими правами інтелектуальної власності. Послуги, Сайт і всі розміщені на Сайті матеріали, включаючи без обмеження текст, фотографії, відео й інші зображення, звук, дані, програмне забезпечення, графіку й логотипи, належать Товариству і захищені законами України й інших країн про авторське право (у тому числі у вигляді компіляції або бази даних), товарних знаках, базах даних і іншої інтелектуальної власності, а також міжнародними угодами й конвенціями.

Користування Сайтом

Ви можете використовувати Сайт тільки для своїх особистих, некомерційних цілей. Ви повинні дати згоду на дотримання всіх застосовних законів про авторське право, товарні знаки й інші закони про інтелектуальну власність, а також всіх додаткових повідомлень, вказівок і обмежень відносно авторського права й товарних знаків, наведених у будь-якому розділі Сайту. Якщо в справжньому параграфі не застережене інше, ви не вправі:

 • копіювати, відтворювати, яким-небудь образом змінювати, виправляти або спотворювати Сайт, Послуги або яку-небудь їхню частину;
 • продавати, демонструвати, поширювати, публікувати, транслювати, передавати або яким-небудь іншим способом поширювати або передавати Сайт, Послуги або яку-небудь їхню частину яким-небудь фізичним або юридичним особам;
 • створювати похідні добутки на базі Сайту або Послуг;
 • проводити інженерний аналіз, декомпілювати або дезассемблировать (крім випадків, у явній формі дозволених застосовним законодавством) яке-небудь програмне забезпечення, використовуване в рамках Сайту або Послуг.

Використання гіперпосилань

Товариство не несе відповідальності за зміст інших Інтернет-Сайтів, включаючи веб-сайти, через які ви могли одержати доступ до цього Сайту або на які ви могли перейти з даного Сайту. Товариство не несе ніякої відповідальності у зв'язку з такими сайтами або посиланнями.

Якщо надаються гіперпосилання на Інтернет-Сайт третьої сторони, це робиться з найкращими намірами й з тим переконанням, що такий веб-сайт містить або може містити матеріал, що має відношення до змісту цього Сайту. Таке гіперпосилання не означає, що Товариство перевіряє або схвалює відповідний сайт третьої сторони або його контент або що він виражає схвалення, спонсує або підтримують багатобічно відносини з таким Інтернет-Сайтом, його власниками або провайдерами.

Юрисдикція

Використання Вами цього Сайту й дія цих умов і положень регламентуються законодавством України. Українські суди мають ексклюзивну юрисдикцію відносно всіх суперечок, які можуть виникнути у зв'язку з використанням вами цього Сайту. Відвідуючи даний Сайт, ви беззастережно погоджуєтеся підкоритися юрисдикції українських судів.