СПОЖИВАЧАМ
АКЦІОНЕРАМ
ТОВАРИСТВО© 2004-2019 Житомиробленерго   
 

Встановлення окремих приладів обліку у багатоквартирних будинках та гуртожитках.

Оскільки розрахунки за використану електроенергію здійснюються між юридичними особами - власником будинку та енергопостачальником, то у цьому випадку діють Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 р. № 28 ( у редакції постанови Національної комісії регулювання енергетики України ( НКРЕ ) від 22.08.2002 № 928 ) ( далі - Правила ).

Власник буднку - юридична особа укладає договір про постачання електричної енергії з енергопостачальником та сплачує за електричну енергію, спожиту мешканця-ми будинку, за показами загальнобудинкового приладу обліку за тарифом 12,6 коп. за 1 кВт?год ( без ПДВ ) ( згідно з пунктом 2.2 Порядку застосування тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженим постановою НКРЕ від 10.03.99 № 309 ). Згідно з пунктом 7.8 Правил, покази розрахун-кових засобів обліку знімаються представником постачальника електричної енергії ( електропередавальної організації ) та підтверджуються споживачем ( власником гуртожитку ) відповідно до договору. За домовленістю сторін у договорі може бути передбачений інший порядок зняття показів розрахункових засобів обліку.

Розрахунки мешканців будинку за спожиту електричну енергію мають здійснюватися безпосередньо з власником будинку. При цьому порядок розрахунків за спожиту електричну енергію мешканцями гуртожитку має бути зазначений у документі, що регулює відносини власника гуртожитку та його мешканців.

Переведення мешканців гуртожитку на прямі розрахунки з енергопостачальни-ком за показами індивідуальних приладів обліку, встановлених у квартирах, можливе лише за умови набуття гуртожитком статусу житлового будинку та приведення роз-рахункових засобів обліку споживачів у відповідність до вимог нормативно–технічних документів.

Що стосується багатоквартирних будинків, то у цьому випадку взаємовідносини між мешканцями будинку - фізичними особами та енергопостачальником регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими поста-новою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 ( далі - Правила ). Згідно з пунктом 3 Правил, споживання електричної енергії здійснюється на підставі догово-ру про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користуван-ня електричною енергією і укладається на три роки, а розрахунки населення за спо-житу електричну енергію здійснюються за діючими тарифами ( цінами ) для населення на підставі фактичних показань поквартирних приладів обліку ( пункт 19 Правил ).

Прилади обліку електричної енергії мають бути придбані, встановлені, підключені енргопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з встановлення оплачена:

а) для новозбудованих будинків - забудовниками;

б) у разі розділу обліку електричної енергії - організацями, які здійснюють роз-діл обліку.

Таким чином, для переведення мешканців багатоквартирного будинку на прямі розрахунки з енергопостачальником, власник цього будинку має звернутися до енерго-постачальника для приведення внутрішньобудинкових електричних мереж та розра-хункових засобів обліку споживачів у відповідність до вимог нормативно – технічних документів.

Додатково повідомляємо, що на сьогодні діють Методика обчислення розміру відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення, затверджена постановою НКРЕ від 22.11.99 № 1416, та Методика обчислення обсягу електричної енергії, недо-рахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користуван-ня електричною енергією, затверджена постановою НКРЕ від 05.12.2001 № 1197.