СПОЖИВАЧАМ
АКЦІОНЕРАМ
ТОВАРИСТВО


© 2004-2019 Житомиробленерго   
 

Шановні Акціонери!

З метою виконання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Правлінням Товариства сформовано склад комітету з призначень аудиторів.

З повагою, Правління АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

15.11.2018р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З метою виконання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» було створено окремий комітет з призначень аудиторів.

Відповідно до Положення про Комітет з призначень аудиторів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»:

- основним завданням Комітету є забезпечення прозорого та недискримінаційного відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та надання рекомендацій щодо його призначення;

- кількісний склад комітету становить 5 осіб;

- акціонери, які володіють більше 5% акцій Товариства, можуть подавати свої кандидатури до складу комітету;

- членом Комітету може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та не входить до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України.

-  членами Комітету не можуть бути:

· посадові особи органів управління Товариства;

· аудитор, ключовий партнер з аудиту, посадові особи і працівники суб’єкта аудиторської діяльності та інші залучені особи, які брали участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності,  протягом щонайменше двох років після надання відповідних послуг;

· народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці;

·  особи, яким суд заборонив займатись видом діяльності, яким займається Товариство;

· особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

- щонайменше один член Комітету з призначень аудиторів повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту.

З повагою, Правління.

09.11.2018р.