7 Житомиробленерго
 


СПОЖИВАЧАМ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ
ТОВАРИСТВО

© 2004-2023 Житомиробленерго

   
 

1. Укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії між АТ «Житомиробленерго» та  споживачами (побутовими, не побутовими).

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовими формами які є додатками до Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Взаємовідносини сторін на роздрібному ринку електричної енергії регулюються діючим в Україні законодавством, зокрема, вимогами Закону України «Про ринок 1електричної енергії» та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. №312 із змінами (далі – ПРРЕЕ).

Не допускається розподіл (передача) електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з таким споживачем.

Для укладення Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії заявник, у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки, має надати до відповідного структурного підрозділу АТ  «Житомиробленерго» такі документи:

1) заяву-приєднання до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

2) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

3) копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача);

4) копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

5) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);

6) заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії до кінця поточного року з розбивкою по місяцям;

Примітка: У разі укладення за двома та більше об'єктами одного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії заявник подає документи, передбачені підпунктами 3, 5 та 6, за кожним із об'єктів.

Заява про укладення договору для непобутового споживача. ЗРАЗОК

Заява про укладення договору для побутового споживача. ЗРАЗОК

Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.
Додатки до договору(для непобутових споживачів): №1, №2, №3, №3.1(по необхідності), №4, №5(по необхідності), №6, №7, №8, №9 (по необхідності), №10 (укладається за необхідності у випадку надання споживачем (основним споживачем) даного алгоритму), №11 (укладається за необхідності у випадку звернення побутового споживача щодо використання електричної енергії на непобутові потреби), №12.
Додатки до договору(для побутових споживачів): №1, №2, №3, №4, №6, №7, №8, №11 (укладається за необхідності у випадку звернення побутового споживача щодо використання електричної енергії на непобутові потреби).


2. Укладення договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії між АТ «Житомиробленерго» та електропостачальниками.

Електропостачальник перед початком постачання електричної енергії споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності АТ «Житомиробленерго», повинен укласти договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з АТ «Житомиробленерго», на підставі якого отримати доступ до мереж оператора системи з метою реалізації своїх прав та виконання обов’язків та функцій як електропостачальника по відношенню до споживачів, електроустановки яких приєднані на відповідній території до мереж оператора системи, узгодивши умови щодо необхідного інформаційного обміну, взаємних прав, обов’язків та відповідальності сторін, а також порядок виставлення споживачам рахунків за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії від імені оператора системи.

Для укладення договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії між електропостачальником та оператором системи АТ «Житомиробленерго» електропостачальник має надати відповідному оператору системи заяву-приєднання (із зазначенням місцезнаходження і банківських реквізитів заявника) та такі документи:

1) копію постанови НКРЕКП про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, роздруковану з публічних джерел;

2) копію належним чином оформленої довіреності на укладення договорів на ім'я особи, яка уповноважена підписувати договори (витяг з установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

3) копію свідоцтва платника податків або витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки чи виписки з ЄДР.

Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії. Додатки до договору: №1, №2(ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ), №3, №4, №5, №6

Переглянути:
Реєстр електропостачальників, які отримали доступ до електричних мереж території провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії АТ "Житомиробленерго"