СПОЖИВАЧАМ
АКЦІОНЕРАМ
ТОВАРИСТВО


© 2004-2019 Житомиробленерго   
 

Про приєднання

Приєднання до електричних мереж АТ «Житомиробленерго» проводиться згідно:

 • Закону України “Про ринок електричної енергії”;
 • Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” із змінами і доповненнями;
 • Кодекс систем розподілу, що затверджений Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі - Кодекс)

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою, що затверджена Кодексом

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до Товариства та/або районів електричних мереж (далі – РЕМ) за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності.

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:

 • ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);
 • копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • копія паспорту або належним чином оформлена довіреність чи інший документ  на право укладати договір про приєднання;
 • ТЕО (за наявності).

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта)

Заява про приєднання електроустановки певної потужності є типовою та затверджена Кодексом.

У разі коли об’єкт (земельна ділянка) замовника перебуває у спільній сумісній власності (користуванні) декількох осіб, Товариство та/або РЕМ укладає договір про приєднання з одним із співвласників (користувачів) за умови наявності письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів).

Зразок заяви на приєднання.PDF

Зразок заяви на приєднання.doc

Якщо із особистим зверненням виникли складності, вищезазначені оформлені документи у відсканованому вигляді у форматі .pdf можно направляти на електронну пошту. Для цього:

1. Підготуйте пакет файлів у форматі .pdf для подальшої відправки. Перелік файлів наступний:

 •  Витяг або довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 •  Документ про право власності на землю або про право власності на об'єкт;
 •  Ситуаційний план M1:500 або М1:2000;
 •  Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання.

2. Ідентифікація особи:

Для підтвердження Вашої особи необхідно сфотографуватися з документом, який її посвідчує. Цей файл необхідно буде додати до архіву разом з файлом-інформацією про особу, а також з переліком документів.

3. Створення Пакету-Документів (Архіву) та відправка:

Створіть архів (формату RAR або ZIP) з усіма вище перерахованими файлами та надішліть на Е-mail: . В темі листа вкажіть "Заявка на приєднання та своє ПІБ".

З усіх питань щодо приєднання звертатися по телефону: (0412)-40-21-24